Choose language:
Brand och räddning produkter

XI STARMIX pumpsug

XI STARMIX pumpsug
XI-STARMIX tillbehör

En flexibel och effektiv enhet som kan användas både för pumpning och uppsugning av starkt
nedsmutsade (icke brännbara) vätskor. Ex. vid sanering efter översvämmade källare, sanering
efter brandinsats, etc.
Ett våtfilter samlar grovsmuts, skyddar pumpen och släpper vidare endast lätt nedsmutsad vätska.
Starmix kan lätt ställas om till enbart sugfunktion för uppsamling av stoff, sot o. liknande
(uppsamlare finns som extra tillbehör).
Det rostfria uppsamlingskärlet som rymmer 55 l, är försett med övesvämningsskydd och kan
mycket enkelt tömmas och rengöras.
XI Starmix är konstruerad för tuffa miljöer med höga krav på el- och personsäkerhet ex. IP 24,
trycktätad elanslutning, skyddsbrytare, mm. Levereras med rör och munstycke för golvsug inkl.
borste och gummiskarpa, sugslang 5m, tryckslang 10 m, våtfiltersäck, filterpatroner, mm.
Tekniska data: Motoreffekt max 2 200 W med 2-stegs varvtalsreglering, Pumpkapacitet max
300 l/min – i sugläge max 40 l/min, sughöjd vätska max 1,5 m – ”slurr”/skum/vattenmix max
5-8 m, tryckhöjd max 6 m, trycklängd max 50 m. Dim: 60x40x32 cm, vikt 26,8 kg.

Hämta produktblad (PDF) →

Ring till oss

Telefon: +46 223 – 155 00 Kontaktpersoner:
Tomas Lindberg:
+46 70 263 92 11
Bror Jonsson:
+46 70 673 38 81