The shop is under construction - no orders will be processed. Avvisa

Monthly Archives: november 2015

XI ERMAK ST VattenbehållareXI ERMAK ST Vattenbehållare

Vattenbehållare XI ERMAK ST
[one_half] [/one_half][one_half_last] XI ERMAK ST är framtagna att användas som vattenbehållare vid hyggesbränning, skogsbränder och andra räddningsinsatser. XI ERMAK ST kan också med fördel användas som uppsamlingskärl vid åtgärder i samband med läckage och föroreningar av miljöfarliga vätskor, etc. XI ERMAK ST kan erhållas i följande storlekar: 100, 300, 600, 1000 och 1500 liter.   […]

XI ERMAK 25 VattenryggsäckXI ERMAK 25 Vattenryggsäck

Vattenryggsäck XI ERMAK 25
[one_half]     [/one_half][one_half_last] XI ERMAK 25 är en nyutvecklad vattenryggsäck som används till vätning av mark vid skogs– och gräsbränder, hyggesbränning, eftersläckning, vätning av markområden, mm. Kan även användas som förstainsats vid uppkomna bränder i samband med skogsarbeten, skörd i lantbruk, lägerverksamhet, o.s.v. XI ERMAK 25 erbjuder bl.a följande fördelar: Vattenvolym 25 l, tomvikt […]

XI STARMIX pumpsugXI STARMIX pumpsug

XI STARMIX pumpsug
[one_half] [/one_half][one_half_last] En flexibel och effektiv enhet som kan användas både för pumpning och uppsugning av starkt nedsmutsade (icke brännbara) vätskor. Ex. vid sanering efter översvämmade källare, sanering efter brandinsats, etc. Ett våtfilter samlar grovsmuts, skyddar pumpen och släpper vidare endast lätt nedsmutsad vätska. Starmix kan lätt ställas om till enbart sugfunktion för uppsamling av […]