”Vår målsättning är innovationer som underlättar och förebygger arbetsskador.”

X-innovations

X-innovations AB startades våren 2008 av bröderna Tomas Lindberg och Niklas Lindberg.
Bolaget har sitt säte i Fagersta i norra Västmanland, Sverige.

X-innovations AB tillverkar svenska kvalitetsprodukter för att underlätta och effektivisera lossning och lastningsarbetet i transportbranschen.
Dessutom finns ett flertal produkter som riktar sig till brandförsvaret. Huvudprodukten är den patentskyddade WIND-X, upprullare för spännband och brandslang.